chem960> 608-16-2
生物素甲酯Kết cấu hình ảnh|608-16-2Kết cấu hình ảnh

608-16-2

1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoicacid, hexahydro-2-oxo-, methyl ester, (3aS,4S,6aR)-

CAS No:608-16-2
MF:C11H18N2O3S
MW:258.33722
 1. Giới thiệu
 2. Tính chất hóa lý
 3. Thông tin an toàn
 4. Dữ liệu hải quan
 5. Tuyến đường tổng hợp
Giới thiệu

生物素甲酯是从生物活素中提取的一类化学物质,化学式为C11H18N2O3S。

Thông tin bí danh
 • 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoicacid, hexahydro-2-oxo-, methyl ester, (3aS,4S,6aR)-
 • (+)-Biotin Methyl Ester
 • BIOTIN METHYL ESTER
 • D-(+)-Biotin methyl ester
 • (+) BIOTIN METHYL ESTER
Tính chất hóa lý
Đặc điểm tính toán
 • Về trọng lượng phân tử: 258.10400
Đặc điểm thí nghiệm
 • điểm tan: ~166.5 °C(lit.)
 • PSA: 92.73000
 • Comment: 1.54280
Thông tin an toàn

WGK Germany: 3

Dữ liệu hải quan

2934999090

Hợp chất 608-16-2 Tuyến đường tổng hợp
Tổng cộng 1 Tuyến đường tổng hợp
chem960.com site: العربية- Deutsch- English- Espanol- Le français- 日本語- 한국어- Nederlands- Português- Slovensko- ไทย- Tiếng việt nam- 中文(简体)- 中文(繁體)
©2008-2021 chem960.com All rights reserved.