chem960> 56-40-6
 • Premium Suppliers
Finetech Industry Limited  19945049750  info@finetechnology-ind.com
No. Brands Purity Specification Stock Price Inquiry
FT-0600491-1g Finetech 99% 1g In Stock Negotiate
 1. İsim ve tanımlayıcı
 2. Fizikokimyasal özellikler
 3. Güvenlik bilgisi
 4. Uluslararası standart veri
 5. Gümrük verileri
 6. Üretim yöntemi ve kullanımı
 7. Sentetik rota
 8. Referans malzemesi
 9. İlgili sınıflandırma
İsim ve tanımlayıcı
2-Aminoacetic acid BLOTTING BUFFER TG BUFFER TRIS-GLYCINE TRIS-GLYCINE BUFFER TRIS GLYCINE BUFFER CONCENTRATE TRIS-GLYCINE RUNNING BUFFER TRIS-TRICINE BUFFER TT BUFFER Acetic acid, amino- Amino acid amino-aceticaci Aminoessigsαure Aminoethanoecacid Amitone Athenon component of Corilin Glicoamin L-Glycine Glycine [for Electrophoresis] Aminoacetic acid Aminoacetic acid,medicinal Glycine GLYCINE(RG) H-Gly-OH aminomethylcarboxylic acid carboxymethylamine GLYCINEULTRAPURE Glycocoll Gly Iconyl Monazol Additive Screening Solution 47 Kit-No 78374 Pilose Asiabell Root Extract Additive Screening Solution 47/Kit-No 78374 Aminoacetic Acid glisin Glycinate Aminoethanoic acid Glycolixir Glycosthene Aciport Padil Hampshire glycine Leimzucker Aminoazijnzuur Glycine, non-medical Sucre de gelatine Gyn-hydralin GLY (IUPAC abbrev) Glycinum Glyzin Corilin Glycinum [INN-Latin] Glicina [INN-Spanish] Glycine [INN] Glykokoll Acidum aminoaceticum [INN-Latin] Acido aminoacetico [INN-Spanish] Acide aminoacetique [INN-French] FEMA No. 3287 CC
+ genişleme
 • Inchi:1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
 • InChIKey:DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
 • SMILES:O([H])C(C([H])([H])N([H])[H])=O
 • BRN:635782
Fizikokimyasal özellikler
Hesaplama özellikleri
 • Molecular Weight: 75.07g/mol
 • Formal Charge: 0
 • XLogP3: -3.2
 • Hydrogen Bond Donor Count: 2
 • Hydrogen Bond Acceptor Count: 3
 • Rotatable Bond Count: 1
 • Exact Mass: 75.032028g/mol
 • Monoisotopic Mass: 75.032028g/mol
 • Topological Polar Surface Area: 63.3Ų
 • Heavy Atom Count: 5
 • Complexity: 42.9
 • Isotope Atom Count: 0
 • Defined Atom Stereocenter Count: 0
 • Undefined Atom Stereocenter Count: 0
 • Defined Bond Stereocenter Count: 0
 • Undefined Bond Stereocenter Count: 0
 • Covalently Bonded Unit Count: 1
 • 同位素质量: 75.032
 • 互变异构体数量: none
 • 表面电荷: 0
Deneysel özellikler
 • Odor: Odorless
 • Decomposition: STARTS TO DECOMP AT 233 °C
 • Dissociation Constants:pKa = 2.37 @ 20 °C
 • Taste: Sweet
 • 沸点: 233 ºC
 • 闪点: 176.67°C
 • 折射率: 1.4264 (estimate)
 • 水溶性: 25 g/100 mL (25 ºC)
 • PSA: 63.32000
 • LogP: -0.27000
 • 酸度系数(pKa): 2.35(at 25℃)
 • FEMA: 3287 | GLYCINE
 • Merck: 4491
 • 稳定性: Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents.
 • 溶解性: 溶于水,微溶于吡啶,在水中的溶解度
Güvenlik bilgisi

信号词: Warning

Tehlike bildirimi: H315-H319-H335

Dikkatli ifadesi: P261; P264; P271; P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P312; P321; P332+P313; P337+P313; P362; P403+P233; P405; P501

危险品运输编号: NONH for all modes of transport

WGK Germany: 1

Tehlike kategorisi kodu: R33:有累积作用的危险。

Güvenlik talimatları: S22-S24/25

RTECS号: MB7600000

风险术语: R33

安全术语: S22;S24/25

储存条件: Powder -20°C 3 years   4°C 2 years In solvent -80°C 6 months   -20°C 1 month

TSCA: Yes

Uluslararası standart veri

EINECS : 200-272-2

Gümrük verileri

29224910

Üretim yöntemi ve kullanımı

yöntem

Glycine'de optik izomer yoktur ve sentetik olarak üretilir. Sentez yöntemi aşağıdaki gibi tarif edilir. (1) Strecker yöntemi. Formaldehit, hidrosiyanik asit ve amonyaktan başlayarak, aminoasetonitril ilk önce sentezlenir ve daha sonra glisin oluşturmak üzere ayrıştırılır. Ham hidrosiyanik asit, metan ve amonyaktan sentezlenir ve daha sonra formaldehit çözeltisi siyanürik asit ile sürekli olarak emilir, reaksiyon çözeltisi ve amonyak, 120 ° C'de 2 dakika süreyle reaksiyona sokulur ve aminoasetonitril elde edilir ve son olarak alkali çözeltisi, toplam 87'lik bir verim elde etmek üzere hidrolize edilir. % Glisin. (2) Bucherer yöntemi. Paraformaldehid, sulu bir amonyum karbonat ve sodyum nitril çözeltisine ilave edildi, oda sıcaklığında karıştırıldı ve daha sonra 80-85 ° C'de 3 saat süreyle reaksiyona sokuldu. Sulu bir hydantoin çözeltisi elde edildi. Daha sonra, buna doğrudan% 30 sulu bir NaOH çözeltisi ilave edildi ve hidroliz, 3 saat boyunca 170 ° C'de gerçekleştirildi. Son olarak, bir katyon değişim reçinesiyle işlem,% 83.2'lik bir verime sahip bir glisin verdi. (3) Asetoasetik asit aminasyon yöntemi. Amonyak suyu ve amonyum hidrojenkarbonat karıştırıldı ve 55 ° C'ye ısıtıldı ve 2 saat boyunca bir monokloroasetik asit hidroliz çözeltisi ilave edildi. Daha sonra, kalan amonyağın uzaklaştırılması için sıcaklık 80 ° C'ye yükseltildi ve karışım aktif karbon ile çözüldü. Süzüldükten sonra süzüntü, glisini kristalleştirmek için% 95 etanol ile eklendi. Ayrıldıktan sonra etanol ile yıkandı. Kuruduktan sonra, ham. Ham ürün, sıcak suda çözülür ve yaklaşık% 42 verimle bitmiş bir ürün elde etmek için etanol ile yeniden kristalleştirilir. (4) Faz transfer kataliz yöntemi. 1 L metanole 2 kg amonyak suyu ilave edildi ve daha sonra 0.3 kg heksametilentetramin ilave edildi Çözelti berraklaştırıldıktan sonra, 10 kg kloroasetik asit içinde çözülmüş 2 L metanol ilave edildi ve sistemin sıcaklığı önemli ölçüde arttırıldı, 58 ° C'de, çok miktarda kristal çökeltildi. Sıcaklık oda sıcaklığına düşürüldüğünde ve süpernatan sıvısı berraklaştırıldığında, kristaller süzüldü ve süzüntü 2 gün bekletildi ve kristallerin bir kısmı çökeltildi. Yukarıdaki ham ürünü 2-3 kez deiyonize suya ekleyin, 70-75 ° C'ye ısıtın, çözündürün ve 2 kez hacim metanol ekleyin, soğutun ve çökeltin kristalleri, ince ürünler elde etmek için 2 saat boyunca 70 ° C'de kurutun, ürün verimi% 68.6, saflık 99.6 %
Hazırlama yöntemleri temel olarak Strecker yöntemini ve kloroasetik asit aminasyon yöntemini içerir. Strecker metodu formaldehit, sodyum siyanid ve amonyum klorürü birlikte reaksiyona sokar ve sonra metilen aminoasetonitril'i çökeltmek için buzlu asetik asit ekler, metilen aminoasetonitril, aminoasetonitril sülfat elde etmek için sülfürik asit varlığında etanol içerisinde ayrıştırılır; Bir glisin stronsiyum tuzu elde etmek için tuz, sezyum hidroksit ile ayrıştırılır, daha sonra hidrazini çökeltmek için sülfürik asit eklenir ve süzüntü konsantre edilir ve soğutulduktan sonra glisin kristalleri çökeltilir. HCHO [NaCN] → [NH4CI] = CH2, N-CH2CNCH2 = N-CH2CN [H2SO4] → [C2H5OH] H2NCH2CN · H1SO4H2NCH2CN · H2SO4 [Ba (OH) 2] → (NH2CH2COO) 2ba (NH2CH2COO) 2ba [H2SO4] → H2NCH2COOH Kloroasetik asit amonyaklaştırma yöntemi Amonyaklı su ve amonyum hidrojenkarbonat karıştırıldı ve 55 ° C'ye ısıtıldı, kloroasetik asit sulu çözeltisi ile ilave edildi, 2 saat süreyle reaksiyona sokuldu ve daha sonra kalan amonyağın çıkarılması için 80 ° C'ye ısıtıldı, aktive edilmiş karbonla çözündürüldü ve süzüldü. Renk giderici çözelti glisini kristalleştirmek için% 95 etanol ile eklendi, süzüldü, etanol ile yıkandı ve ham bir ürün elde etmek için kurutuldu. Sıcak suda eritilir ve bir glisin bitmiş ürün elde etmek için etanol ilave edilerek yeniden kristalleştirilir. ClCH2COOH [NH4HC03] → [NH40H] H2NCH2COOH Ayrıca, ipek hidrolizattan ekstrakte edilerek ve ham madde olarak hidrolize jelatin ile glisin elde edilir.
Monokloroasetik asit ve amonyak suyunun 60 ° C'de reaksiyona sokulması, karbon dioksit ve amonyağın uzaklaştırılması için 80 ° C'ye ısıtılması ve daha sonra aktif karbon ve yeniden kristalize metanol ile işlemden geçirilmesiyle elde edilen saf ürün.
Sodyum siyanür ve amonyum klorürden formaldehitten N-metilenaminoasetonitril sentezi ve sülfat ve sülfat ile aminoasetonitril ve sülfürik asidin sentezi Guanidinyum glisinatın sentezi nihayet sülfürik asidin etkisiyle elde edilir. Bu yöntemin maliyeti düşüktür, ancak genellikle sodyum siyanid (veya hidrokiyanik asit) arasındaki ilişkiden dolayı Çin'de kullanılmaz. Monokloroasetik aside fazla miktarda amonyak ilave edilerek elde edilir. Bu yöntem teknolojide olgunlaşmıştır ve hammadde elde edilmesi kolaydır.Bu yöntem Çin'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yan ürün amonyum klorür, bir iyon değişim reçinesi ile çıkarılır veya glisinden dışarı çıkan metanol gibi bir yöntemle çıkarılır. Jelatinin hidrolizatı, izolasyonla elde edilir.
Yöntem 1. Monokloroasetik asitin aminasyonu Aminasyon Ana reaksiyon: Yan reaksiyon: Bileşen oranı monokloroasetik asit: amonyak suyu = 1:60, 50 ° C, reaksiyon 4 saat, verim 84.50 monokloroasetik asit: amonyak: karbon dioksit = 1: 12: 3, 60 ° C, reaksiyon 4 saat, verim% 80.5, monokloroasetik asit: formaldehit: amonyak = 1: 1.53, 30 ° C, reaksiyon 4 saat, verim% 92; Monokloroasetik asit: Amonyum hidrojenkarbonat: Amonyak suyu = 1: 3.04.5 Sırasıyla monokloroasetik asit ve amonyum bikarbonatı eritin, karıştırılarak iki çözeltiyi karıştırın, 45 ° C ekleyin, amonyak suyu ekleyin, 55 ° C'ye yükseltin, karıştırın. 2 saat süreyle reaksiyona sokulduktan sonra, kalan amonyak ısıtılarak uzaklaştırıldı, aktif karbon ile çözüldü, süzüldü ve süzüntüye% 95 etanol ilave edildi ve kristalleri çökeltmek için süzüntüye toplandı ve bir ham glisin elde etmek için etanol ile yıkandı. Yukarıdaki ham ürünün su içinde çözündürülmesi, 85 ° C'ye ısıtılması, süzüntünün süzülmesi, 3 ila 5 hacim% 95 etanol eklenmesi, gece boyunca soğuk bir depoya yerleştirilmesi, kristalleştirilmesi, süzülmesi, kristallerin alınması, etanol ile yıkanması, kristallerin eklenmesi 1 ila 1.25 kez ıslak ağırlıkta damıtılmış su, 80 ° C'ye veya daha fazla ısıtılmış, çözünmüş, hacim olarak% 95 ila% 95 etanol eklenmiş, 12 saat boyunca soğutulmuş ve kristalize edilmiş, kristalleri çıkarmak için süzülmüş,% 80 etanol ile yıkanmış, kurutulmuş, yani Glisin butiği. Toplam verim,% 41.9 idi (monokloroasetik asit için hesaplandı). Metot 2, bir hammadde olarak formaldehit kullanan Strecket metodunun toplam verimi% 31 ila% 50'dir Bucherer metodu, sulu sodyum karbonat ve sodyum siyanid çözeltisine amonyum trikarbonat ekler ve 80-85 ° C'da çözünmesi için oda sıcaklığında çözülür. Bir endoilüre elde etmek için reaksiyon, 3 saat boyunca ° C'de gerçekleştirildi. Daha sonra,% 30 sulu bir NaOH çözeltisi ilave edildi ve hidroliz, 3 saat 170 ° C'de gerçekleştirildi ve son olarak glisin elde etmek için bir katyon değişim reçinesi ile işlendi. Verim% 83.2 idi.
1. Strecker yöntemi, metilen amino grubuyla buzlu asetik asit eklerken, sodyum siyanid (veya potasyum siyanid) ve amonyum klorit ile reaksiyona girmek için formaldehit kullanır Asetonitrilin kristalleşmesi çöktü. Ürün süzüldü ve aminoasetonitril sülfat verecek şekilde sülfürik asit varlığında etanol ilave edilerek ayrıştırıldı. Sonra, grazinin bir fosfonyum tuzu elde etmek üzere ayrışmaya hidrazin hidroksit eklenir. Son olarak, hidrazini kantitatif olarak çökeltmek ve süzmek için belirli bir miktarda sülfürik asit eklenmiştir. Filtrat konsantre edildi, soğumaya bırakıldı ve glisin kristalleri çöktü. 2. Monokloroasetik asit yöntemi Amonyaklı su ve amonyum hidrojenkarbonat karıştırıldı ve 55 ° C'ye ısıtıldı ve buna sulu bir monokloroasetik asit çözeltisi ilave edildi ve 2 saat 55 ° C'de reaksiyona sokuldu. Kalıntı amonyak 80 ° C'ye ısıtılarak uzaklaştırılmış ve aktif karbon ile çözülmüştür. Filtrasyon, renk giderici çözelti artı glisin kristalleştirmek için% 95 etanol, süzmek, etanol ile yıkamak ve ham bir ürün elde etmek için kurutmak. Ham ürün, sıcak suda çözülür ve daha sonra bitmiş bir ürün elde etmek için etanol ile yeniden kristalleştirilir. Verim yaklaşık% 42'dir. 3. 25 kg atık ipeğin ipek hidrolizattan çıkarılması, 6 L 6N endüstriyel hidroklorik asit ilave edilmesi, 110-120 ° C'de 22 saat süreyle ısıtılması ve geri akıtılması, biüret reaksiyonu morlaşıncaya kadar tamamen hidrolize edilmesi. Hidrolizin tamamlanmasından sonra, bir hacim su ilave edildi ve litre başına 30-40 g toz aktif karbon ilave edildi ve 60 ° C'de 30 dakika karıştırıldı. Yaklaşık 150 L'lik bir kahverengi hidrolizat, bir filtre silindirindeki safsızlıkları bir polyester kumaşla filtreleyerek elde edildi. Aktif karbon, hidrolizattaki tirosini emmek için kullanılır ve daha sonra glisin bir iyon değişim sütunu ile ayrılır ve alanin ve serin de izole edilebilir. Yukarıdaki üretim yönteminde, monokloroasetik asit yöntemi nispeten basittir.Aslında, bir amonyak depolama tankına monokloroasetik asit eklenir ve glisin uzun bir süre oda sıcaklığında oluşturulur. Bir ortam olarak ürotropin çözeltisi kullanılarak endüstriyel üretim, 2 saat boyunca 70 ° C'de yüksek konsantrasyonlu amonyak ile monokloroasetik asit reaksiyona sokulmuş ve beyaz glisin elde etmek için metanol (veya etanol) ile çökeltme Bu yöntemin verimi 92- % 94, ürün içeriği% 99. Hammadde tüketim kotası: monokloroasetik asit (% 95) 1600kg / ton, sıvı amonyak 880kg / ton, ürotropin 350kg / ton, metanol (% 95) 1100kg / ton. Ek olarak, jelatin hidroliz, saflaştırma, filtrasyon ve kurutma yoluyla glisin elde etmek için bir hammadde olarak kullanılabilir. . Serin, havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın. Genel kimyasal düzenlemelere göre depolayın ve taşıyın.

kullanım

İlaçlar, yemler ve gıda katkı maddeleri için biyokimyasal bir reaktif olarak ve azot gübre endüstrisi için toksik olmayan bir dekarburizer olarak kullanılır
ilaç endüstrisi için, biyokimyasal testler Ve organik sentez
Glisin, genellikle tavuk yemi için bir besin takviyesi olarak kullanılır.
Aynı zamanda aminoasetik asit olarak da bilinen Glisin, piretroid insektisitlerinin sentezi için piretroid insektisitlerin sentezinde kullanılan bir ara maddedir, ayrıca bir biyosit olarak sentezlenebilir. Üre üre ve herbisit katı glifosat, ayrıca gübrelerde, ilaçlarda, gıda katkı maddelerinde, çeşnilerde ve diğer endüstrilerde kullanılır.
Beslenme takviyeleri. Temelde baharat ve diğer yönler için kullanılır. Alkollü içeceklerde baharat ve baharat kullanılır, ilave edilen miktar şarap için% 0,4, viski için% 0,2 ve şampanya için% 1,0'dır. Toz çorbası gibi diğerleri yaklaşık% 2, distile tuzlu gıda% 1 oranında ilave edildi. Belli bir derecede karides olabileceği için, mürekkep balığı tadı, soslar için kullanılabilir. Bacillus subtilis ve Escherichia coli'nin üremesinde belirli bir inhibitör etkisi vardır. Bu nedenle, surimi ürünleri, yerfıstığı yağı vb. İçin% 1 ila% 2 miktarında koruyucu olarak kullanılabilir. Tamponlama etkisi, glisinin bir amino grubuna ve bir karboksil grubuna sahip olan bir zwitteryon olmasıdır, böylece güçlü bir tamponlama özelliğine sahiptir. Tuz ve sirke tadı tamponlayabilir. Eklenen miktar tuzlanmış ürünler için% 0.3 ila% 0.7 ve turşu ürünler için% 0.05 ila% 0.5'tir. Antioksidan etkisi (metal şelatı kullanılarak) raf ömrünü 3-4 kat uzatmak için krema, peynir ve margarine eklenir. Pişirilmiş gıdada domuz yağı stabilize etmek için% 2,5 glikoz ve% 0,5 glisin ilave edilebilir. Hızlı pişirme erişte için buğday unu,% 0.1 ila% 0.5 miktarında ilave edilir ve lezzet vermek için kullanılabilir. Bir antasit (hiperasit hipertrofisi), bir kas distrofisi terapötik maddesi, bir antidot ve benzerleri olarak kullanılır. Aynı zamanda treonin gibi amino asitler için sentetik bir hammaddedir. Çin'deki GB2760-96 yönetmeliklerine göre baharat olarak kullanılabilir.
Doku kültürü ortamının hazırlanmasında, bakır, altın ve gümüş muayenesinde, myastenia gravis ve ilerleyici kas atrofisi, hiperaktivite tedavisi için tampon olarak kullanılır , kronik enterit, yüksek prolinli ve diğer hastalıkları olan çocuklar.
Myastenia gravis ve progresif kas atrofisinin tedavisi; hiperlipidemi, kronik enterit tedavisi (genellikle antasitler ile birlikte); midesini azaltmak için aspirin ile birlikte kullanılır. Stimülasyon, çocuklarda hiperprolinemi tedavisi; karışık amino asit enjeksiyonlarına eklenen, esansiyel olmayan amino asitlerin üretimi için bir azot kaynağı olarak.
Bu ürün, gübre endüstrisindeki karbondioksiti gidermek için bir çözücü olarak kullanılır. Farmasötik endüstrisinde, bir amino asit preparatı, kortetrasiklin için bir tampon ve anti-Parkinson hastalığı ilacı L-dopa için sentetik bir hammadde ve kendisi de bir adjuvan muamele olan bir etil imidazoat ara maddesi olarak kullanılabilir. İlaç, nöropatik hiperakiditeyi tedavi edebilir ve ayrıca gastrik ülserin aşırı asitliğini inhibe etmede etkilidir. Gıda endüstrisinde, sentetik şarap, demlenmiş ürünler, et işleme ve serinletici içecekler için bir formül olarak ve bir gıda katkı maddesi olarak kullanılır Glisin, bir baharat çeşidi olarak veya sodyum glutamat veya DL-alanin ile kullanılabilir. Asit, tanik asit vb. Birlikte kullanılır. Diğer endüstriyel uygulamalarda, bir pH ayarlayıcısı olarak kullanılabilir, bir kaplama çözeltisine ilave edilebilir veya diğer amino asitler için bir hammadde olarak kullanılabilir. Biyokimyasal reaktif ve çözücü olarak organik sentez ve biyokimyada kullanılır.
Karmaşık titrasyon göstergesi, kromatografik analiz için reaktif; tampon; amino asitlerin kolorimetrik olarak tayini için standart. Bakır, altın ve gümüşü test edin. Doku kültürü ortamı hazırlandı. Biyokimyasal reaktif ve çözücü olarak organik sentez ve biyokimyada kullanılır.

bileşik 56-40-6 Sentetik rota
tamamen 4 Sentetik rota
Referans malzemesi

Reaxys RN : 635782

Beilstein : 635782

İlgili sınıflandırma

溶剂及有机化学品> 有机化合物> 酸/酯类
天然产物及提取物> 植物提取物> 植物源> 阿胶 | 党参 | 枸杞 | 龙葵 | 木香
氨基酸及其衍生物 | 氨基酸 | 中药标准物质库 | 龙葵提取物 | 枸杞提取物 | 党参提取物 | 阿胶标定成分 | 木香提取物 | 中药化学成分化合物库